Informatie over Westwaard

Westwaard krijgt een landelijk, dorpse sfeer. Dat is zichtbaar in de architectuur van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte. Ook het beperkte aantal woningen per hectare zorgt voor ruimte. In het beeldregieplan staat dit uitgebreid beschreven. In maart 2020 stelde het college het plan voor de openbare ruimte vast. N.B.: dit is het plan in hoofdlijnen en kan in de uitvoer nog anders zijn dan weergegeven.

Fase 1

Voor de eerste fase van 220 woningen geeft de gemeente bouwrijpe grond uit per woonveld. Per woonveld bekijkt de gemeente welke typen gebouwd worden en hoe die op de kavels komen te staan. In een woonveld is ruimte voor nieuwbouw van ongeveer 10-30 woningen of kavels. Deze worden verkocht aan particulieren, projectontwikkelaars of combinaties daarvan. We verwachten dat alle woonvelden van de eerste fase in 2026 bebouwd zijn.